Jabatan Teknik dan Vokasional

Ketua Bidang Vokasional dan Teknologi
&
Ketua Panitia Matematik Tambahan
Encik Wong Ling Jiong