Jabatan Sains Sosial

Ketua Bidang Kemanusiaan


Tuan Haji Awet Bin Seman


Ketua Panitia Sejarah Menengah Atas
Cik Wong Yiik Ping


Ketua Panitia Sejarah Menengah Rendah
Puan Haslinda Binti Sabuti


Puan Viviana Anak Luang


Ketua Panitia Geografi Menengah Rendah
Puan Dayang Noraini Bt. Awg Tambek


Ketua Panitia Pendidikan Moral Menengah Atas
Puan Zarirah Binti Ahmad


Ketua Panitia Pendidikan Moral Menengah Rendah
Puan Juliana Ngu Kwong Hie


Ketua Panitia Pendidikan Seni Menengah Atas
Encik Juki Bin Sulaiman


Ketua Panitia Pendidikan Seni Menengah Rendah
Puan Lima Anak Bali


Ketua Panitia PJK Menengah Atas
Encik Muhafizar Bin Sabeki

Ketua Panitia PJK Menengah Rendah
Encik Abg Mohamed Fatihi B. Abdullah Omri


Ketua Panitia PSK Menengah Atas
Encik Yap Koh Hui

Ketua Panitia PSK Menengah Rendah
Puan Ting Leh Ling


Ketua Panitia Kesusasteraan Melayu
Encik Rajali Bin Sepawi


Ketua Panitia Pendidikan Islam
Ustaz Mohamad Faizul Bin Bustami